MİRYILDIZ , madencilik çalışması yapacağı yörelerde karşılıklı güvene dayalı, değerlere saygılı, açık ve şeffaf iletişimle, yöre halkının faaliyetlere desteğini sağlama amaçlı, sosyal onay, şikâyet ve geri bildirim, paydaş katılımı, yerel satın alma-yerel istihdam anlayışı ve yönetimiyle, çevreyi koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınma sağlayacaktır.

MİRYILDIZ İçinde çalıştığı toplumların sorumlu birer üyesi gibi davranarak içinde çalıştığı sosyal çevrede doğru anlaşılmak, mevcut sosyal koşullarla uyumlu çalışmak, yerel değerlere ve farklı kültürlere saygılı olmak ve en nihayetinde "sosyal onay" çerçevesinde çalışmaya da aynı derecede önem verir. Zira, uzun vadeli iş yapabilmenin, komşu topluluklarla karşılıklı güven, iyi niyet ve rızaya bağlı olduğunun bilincindedir.

MİRYILDIZ her iki projede de sosyal etki değerlendirmeleri yaparak, bu projelerdeki toplumların gelecekteki ihtiyaçlarını öğrenme amaçlı maden etrafındaki yöre halkı ve diğer paydaşlardan gelen görüşleri ve geri bildirimleri toplayıp derlemiştir. Sosyal etki değerlendirmelerinin diğer bir faydası da paydaş katılım ve toplum ilişkilerini geliştirmek ve şekillendirmek olup, bu bilgilerden yararlanılacaktır. Bu sayede tercih edilen bir maden sahası ve çalışanlara ideal bir çalışma yeri yaratılmış olacaktır

Yerel istihdam, şirketin maden arama ve işletme faaliyetlerinden etkilenen bölge halkına doğrudan sağladığı en büyük faydadır. Bu bölgelerde yerel istihdam olanaklarını en yüksek düzeye çıkarmak ve iş imkanlarının etkilenen tüm yerleşim yerlerine ayırımcılıktan uzak, eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamak ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak açısından yerel istihdam prensiplerinin iyi tanımlanması büyük önem taşmaktadır.

Yerel satın alma; madencilik faaliyetleri için yerel mal ve hizmetlerin kullanılması, ekipman kiralama, ulaşım hizmetlerinden yararlanma ve depo, arazi, mesken, bina, vb. kiralama, yiyecek ya da yemek hizmetleri satın alma vb. ihtiyaçlar mevcut MİRYILDIZ Satın Alma Yönetim Planı ile temin edilmeye devam edilecektir.