Miryıldız arama yatırım-inşaat üretim, kapanma ve rehabilitasyon süreçlerinde, maden başlamadan önceki, hava, su, toprak kalitesi, bitki-hayvan türleri, kültürel ve sosyal varlıkla ilgili, uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen temel veri ve bilgiler ışığında; çevre yönetim planları ve koruma programları ile çevresel etkileri en aza indirerek, çevresel değerleri koruyacaktır.

Miryıldız Tüm İşletmelerinde Hava ve Toz Emisyonları, Su, Toprak, Gürültü, Biyoçeşitlilik ve Titreşim yönetimindeki sistem ve süreçlerde kendi teknik standartlarının yanında ulusal ve uluslararası yönetmeliklerdeki yaptırım ve limitlere uymaktadır.

Çevre bölümü tarafından, üretim süresince periyodik çevresel ölçümler yapılarak, Çevre Bakanlığı’na ve kredilendirme kuruluşlarına verilen taahhütlere uygun ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde madenlerimizde Çevre Bölümlerimiz tarafından aşağıda belirtilen ölçümler ve analizler gerçekleştirilmektedir;

 • Patlatma, patlatma anında
 • Gürültü, saatlik
 • HCN gazı, 3 lokasyonda, günlük
 • H2S gazı, 3 lokasyonda, günlük
 • S0x, MOx , 6 aylık
 • Yeraltı Suyu debi ölçümü, aylık
 • Meteorolojik verilerin alınması, anlık
 • Gözlem Kuyularında su seviye ölçümü, haftalık
 • Partikül Toz Ölçümü, 2 lokasyonda, saatlik
 • Çöken toz ölçümü, 18 lokasyonda aylık
 • PM 10, PM 2,5 Ağır metal analizleri, haftada bir
 • Su numuneleri (günlük, haftalık, aylık)
 • Çevre alanı kontrolleri
 • Günlük olarak maden sahası atıklarının toplanması
 • Tehlikeli atıkların bertaraf ve geri kazanımı
 • Katı atık depolama alanı analizleri